Енергийна ефективност

Уважаеми собственици и управители на магазини за хранителни стоки, в разгара на жежкото лято и икономическата криза, един много важен фактор за успеха на Вашия бизнес са ниските разходи!
Добрите заплати са задължително перо за всеки, който иска да мотивира персонала – минимума е по класификатора за професиите, а допълнителен стимул са процент от оборота, бонуси и различни материални форми.
Голямото количество хладилни уреди във Вашия търговски обект генерира също един немалък разход. Затова обърнете внимание на техниката си – направете щателен анализ на уредите: коя е годината им на производство, каква е консумираната мощност, как ги профилактирате, колко често ги ремонтирате и др.! При постоянно покачващите се цени на електрическата енергия това е от особена важност. Заслужава си да подмените морално и физически остарелите уреди /най-често на 20 и повече години/ с нови – ще Ви се отплатят много бързо, защото днес всички компресори и агрегати са произведени да работят с максимална мощност при ниска консумация. Защото съвременната хладилна техника задължително пести енергия – всички производители на компресори и агрегати BITZER, L’UNITE hermetique, DANFOSS Maneurop, EMBRACO ASPERA, EMERSON Copeland, KULTHORN Kirby Group и др., наблягат на това.
С новото хладилно оборудване, не само ще спестите от месечните си разходи за ток, но ще подобрите интериора на Вашия търговски обект. Защото всъщност всички хора биха си купили с удоволствие храна от чист и подреден магазин, от бляскави хладилни витрини! Ние от БОЛДА ООД Ви предлагаме точно такива витрини!