Климатичен клас

Какво означават климатичните класове на хладилните уреди?

Според регламент 2015/1094 на Европейската комисия за енергийно етикетиране на хладилните уреди, на енергийния им етикет е необходимо да бъде обозначен и техния климатичен клас.

Климатичният клас представлява максималната околна температура там, където се монтира уредът. При тази околна температура се гарантира работата на хладилника за безопасно съхранение на хранителните продукти.

Допустими климатични класове

Климатичен клас 3 /за хладилни шкафове за съхранение с малка мощност/:

Околни температури +10°С/+16°С до +25°С, 60% относителна влажност на въздуха

Климатичен клас 4:

Околни температури +10°С/+16°С до +30°С, 55% относителна влажност на въздуха

Климатичен клас 5:

Околни температури +10°С/+16°С до +40°С, 40% относителна влажност на въздуха

Посоченото на енергийните етикети потребление на електроенергия, винаги е измерено при климатичен клас 4 (+30°С, 55%rH), независимо от климатичния клас на уреда.