Stirilizatori

СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ VS са иновативни дезинфекциращи и
стерилизиращи уреди с филтрираща въздуха функция, които използват високоефективни
бактериологични и вируцидни UV-C лампи и генератор на озон.
Те са достъпни в няколко варианта, различаващи се по мощността, използвана от UV-C
лампите, eфективността на озоновия генератор и обема на стерилизирания въздух.
Серията включва моделите: VS-450, VS-600, VS-900, VS-1200 ,VS-1500 и VS-1800.
Батерия от високоефективни UV-C лампи, намираща се между филтрите, произвежда
UV-C радиация с висока концентрация в стерилизиащия канал с подходящо избрана λ
дължина на вълната от 253,7nm. Това причинява процесът на безвъзвратно
унищожение на бактерии, вируси, мухъл, гъби и други микроорганизми във въздуха,
преминаващ през уреда.
В стерилизиращ режим, озонът (О3), произведен от стерилизатора, е много силиен
оксидант с фунгицидно, бактерицидно и вируцидно действие. Също така, озонът има
свойството да неутрализира всякакви миризми. Благодарение на високата
ефективност на озоновите генератори в уреда, скоростта и качеството на обеззаразяване oт
STETYLIS стерилизаторите са изключително високи. Пълната стерилизация на
помещенията е обикновено завършена за 4 часа.