Хладилници и фризери за професионалната кухня.
Разполагаме и с уреди за търговска зала – с прозрачни врати.