Охладителните рафтове са предназначени основно за излагане на хранителни продукти, до които клиентът има директен достъп.