Годишна профилактика

Всеки собственик на магазин за храна желае хладилните уреди в обекта му да работят безпроблемно и сигурно. Защото е много важно качеството на хранителните продукти да се запази при необходимата температура, клиентите да остават доволни и да се връщат отново да пазаруват при Вас. Затова, като сложни механични и електрически системи, хладилните витрини е необходимо да бъдат периодично проверявани и поддържани, т.е. профилактирани. Целта е тяхната правилна и безпроблемна работа да е гарантирана за максимално по-дълго време.

Колко важна е всъщност профилактиката?

Неслучайно водещи фирми-производители на хладилна техника изискват поне веднъж годишно системите, произведени от тях, да бъдат обслужени и профилактирани от оторизиран специалист. Това се прави, за да може при възникване на евентуален проблем със съответния търговски хладилник, той да не бъде в следствие на неправилна експлоатация или поради причина, която е можело да бъде установена и отстранена преди да е довела до по-сериозни последствия. Като например повреда в компресора на уреда, поради загуба или ниско налягане на хладилния агент /фреона/.

Появата на вибрации във вътрешното тяло може да се дължи на замърсяване и натрупване на прах по кондензатора на агрегата. Това би довело до „разбиване” на лагерите или до намалено топлоотдаване поради плътното покритие от прах и микроорганизми, което затруднява нормалната му работа. Върху кондензатора се образува много плътен слой, който, ако не се почисти внимателно, може да доведе до изгаряне на компресора. Персоналът в магазина може да го почисти, но специализираните ни техници биха направили това по-бързо и качествено. Всички евентуални повреди могат да бъдат установени и отстранени при извършване на ежегодната профилактика на хладилната система.

Защо е необходимо да се извършва профилактика?

Профилактиката се извършва с цел подобряване ефективността на хладилната витрина в режим на охлаждане и води до намаляване разхода на електроенергия.

Колко често се прави профилактика?

Веднъж годишно е достатъчно да се направи техническо обслужване, за да работи безпроблемно и дългосрочно хладилния уред за професионална употреба.

До какво води липсата на профилактика?

Когато се пренебрегва извършването на профилактика, първо губим ефективността на охлаждане и второ, непочистените, силно замърсени кондензатори изразходват повече електрическа енергия.

Какво включва професионалналната профилактика:

По същество профилактиката на хладилната витрина се състои в основно почистване на кондензатора и оглед на агрегата за течове и пропуски в херметичността на системата. Налягането на хладилният агент /фреона/ в системата, се проверява само при недостигане на желаната температура от съоръжението. Това се прави умишлено само тогава, тъй като при закачването и откачването на манометрите, с които се мери налягането, винаги изтича в атмосферата известно количество фреон, макар и минимално. Ако обаче се установи, че има изтичане на фреон, вследствие на работния процес, от съществено значение е веднага да се зареди необходимото количество, защото недостигът му в системата води до сериозни проблеми в работата на системата.

Как можете да запазите час за профилактика?

Запазете бързо и лесно своя час за профилактика на телефон 052/608-725.