Инструкция за безопасност при работа с хладилни витрини

 1. Персоналът, който ще обслужва витрините да се запознае със следните правила:
 2. При забелязването и на най-малката неизправност на витрината, да уведоми прекия ръководител!
 3. Да не се работи с неизправно хладилно съоръжение! Витрината трябва да е занулена/ заземена и обезопасена – каквито са витрините на „БОЛДА“ООД.
 4. Да се наблюдава работата на витрината – температурата на дисплея дали е в желаните граници; звукът на алармите за отворена врата, повреден вентилатор, замърсен изпарител; звукът от ритмичното включване/изключване на агрегата, вентилаторите; усилване на вибрациите и др. При всеки проблем, можете да се обърнете към сервиза ни!
 5. Да се почиства механично кондензаторът веднъж месечно с четка или по др.начин!
 6. Повечето модели витрини, предлагани от „БОЛДА“ООД разполагат с автоматично изпаряване на кондензната вода, но ако не – се налага периодично ръчно изхвърляне на тази вода от пластмасовия контейнер, в който се събира.
 7. Повечето модели витрини, предлагани от „БОЛДА“ООД разполагат с автоматично размразяване (чрез реотани или цикъл на изключване), но ако не – се налага ръчно размразяване на витрината, когато има лед по изпарителя. Това означава изключване на витрината за няколко часа – докато ледът се стопи.
 8. Да се почиства основно веднъж седмично с дезинфекциращи препарати.
 9. Вратите на витрините да са отворени за възможно най-кратко време и да се затварят внимателно. Витрините могат да работят и на отворени врати, но се нарушава ритмичната работа на агрегата, обледяват се и изразходват много повече електроенергия.
 10. При подреждане на стоката да се остава отстояние от около 1-2 см от предното стъкло и задния панел, за да има циркулация на въздух – гаранция за надеждната работа на витрината. Във височина – да се следва маркировката на страничното стъкло!
 11. По изискване на контролиращите органи, да се отделят различните видове продукти с разделители (за да се избегне смесване на миризми и бактерии). „БОЛДА“ООД предлага издържливи нескъпи преместваеми плексигласови разделители.
 12. Да не се огряват стъклата на витрините от директна слънчева светлина (и на открито, и на закрито)!