Линия от хладилни витрини

Много често подреждаме хладилните витрини в една линия – големите търговски обекти го налагат и строим линия от щандови хладилни витрини, линия от крайстенни хладилни витрини, линия от нискотемпературни острвни витрини и т.н. Тогава хладилните съоръжения са с голям обем и ги захранваме с външен агрегат или с външна централа. Но има и малки магазини, които са с продълговата форма и разположението на щандовите витрини в една линия е наложително. Линия от витрини наричаме и подредените една до друга топли и хладилни витрини в заведенията за бързо хранене, или още линии за бързо хранене /с таблен път или без/.