Стерилизатори

Stirilizatori

СТЕРИЛИЗАТОРИТЕ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ VS са иновативни дезинфекциращи и стерилизиращи уреди с филтрираща въздуха функция, които използват високоефективни бактериологични и вируцидни UV-C лампи и генератор на озон. Те са достъпни в няколко варианта, различаващи се по мощността, използвана от UV-C лампите, eфективността на озоновия генератор и обема на стерилизирания въздух. Серията включва моделите: VS-450, VS-600, VS-900, VS-1200, VS-1500 и VS-1800.
Батерия от високоефективни UV-C лампи, намираща се между филтрите, произвежда UV-C радиация с висока концентрация в стерилизиащия канал с подходящо избрана λ дължина на вълната от 253,7nm. Това активира процесът на безвъзвратно унищожение на бактерии, вируси, мухъл, гъбички и други микроорганизми във въздуха, преминаващ през уреда.
В стерилизиращ режим, озонът (О3), произведен от стерилизатора, е много силен оксидант с фунгицидно, бактерицидно и вируцидно действие. Също така, озонът има свойството да неутрализира всякакви миризми. Благодарение на високата ефективност на озоновите генератори в уреда, скоростта и качеството на обеззаразяване oт STERYLIS стерилизаторите са изключително високи. Пълната стерилизация на помещенията е обикновено завършена за 4 часа.