Енергоспестяваща хладилна витрина

В години на все по-нарастващо потребление на електрическа енергия, целта на всеки бизнес е да намали нейната консумация. Всички производители на компресори се стремят именно към това да постигат голяма мощност на студопроизводство чрез малко консумирана ел. енергия. Все по-голямо внимание се обръща на всеки детайл в хладилната витрина, който би могъл да допринесе за по-голяма енергийна ефективност.

bolda-stenni-hladini-vitrini-s-vrati