Хладилна витрина с външен агрегат

По-големите търговски обекти за хранителни стоки и супермаркети най-често се обзавеждат с по-големи хладилни витрини с външен агрегат. Това означава, че хладилният агрегат /включващ компресора/, се монтира извън корпуса на хладилната витрина и извън помещението, при което те се свързват с тръбен път за охлаждащия агент. Обемът продукти, които се предлагат е по-голям, съответно изисква и по-голям охладен обем от хладилните витрини. Тогава агрегатът, който трябва да захрани такава голяма хладилна витрина, е с голяма мощност на студопроизводство и съответно е с по-големи размери и изисква по-ниска околна температура за своята работа. Поради тази причина, този агрегат се изнася извън търговското помещение и витрината се нарича хладилна витрина с външен агрегат.