Хладилна витрина с вграден агрегат

Когато хладилната витрина не е особено голяма и може ефективно да се охлади, без значителни загуби и при нисък разход на енергия, тя се произвежда с вграден агрегат, т.е. хладилния агрегат, който осъществява охлаждането /където е компресора/, се вгражда вътре във витрината /най-често в долната част, но съществуват и по-високи вертикални модели, в които е вграден в горната част/. При оборудването на магазин за хранителни стоки с хладилна техника, винаги се прави разчет на големината на търговското помещение и витрините, които са нужни, в зависимост от вида и количеството на предлаганите изделия. Обикновено малките квартални магазинчета за хранителни стоки и специализираните магазини за фермерски продукти, се обзаеждат точно с хладилни витрини с вграден агрегат.