Неутрална витрина

Когато една витрина служи само за презентиране на хранителни продукти, без тя да бъде хладилна или топла, я наричаме неутрална. Обикновено болшинството модели щандови хладилни витрини се предлагат и във вариант без хладилен агрегат, за да допълнят обзавеждането на магазина, построяването на една линия витрини за обслужване, в която да се показват и хранителни стоки, които не изискват охлаждане или затопляне.