Топла витрина

Топла е витрината, в която временно съхраняваме и представяме на клиентите сготвена топла храна за бърза консумация. Най-често се използва в линиите за бързо хранене, като може да бъде тип Бейн Мари /с топла вода/ или топла плоча. Тези витрини са щандови, с обслужващ персонал, нямат хладилен агрегат, а отоплителни елементи – реотани. Понякога са оборудвани с таблен път – шубер.