Вертикален фризер

Когато мястото в търговския обект е ограничено, замразените продукти се предлагат във вертикален фризер, най-често с размери 60 х 60 см в основата и височина 180 – 200 см. Макар това да не е бюджетно решение, още повече, че при отваряне на стъклената врата загубите на студ са много големи, а оттам и енергоемкостта на уреда е голяма.